ОС «Харківській незалежний центр сертифікації» надає послуги за наступними напрямками:

Сертифікація систем

управління

Оцінка відповідності та випробування

Декларації відповідності

Сертифікація для тендерів та

державних закупівель

Сертифікація для вибухонебезпечного

обладнання, матеріалів та послуг

Сертифікація ліфтів та

ліфтового обладнання

 • ОС у процесі своєї діяльності проводить роботи в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах
  • Законодавчо регульована сфера (обов’язкова сертифікація) - сфера, в якій ви-моги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством.
  • Законодавчо нерегульована сфера (добровільна сертифікація) - сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не регламентуються законодавством.
  До обов’язкової сертифікації відноситься сертифікація згідно з вимогами технічних регламентів та Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України 17 серпня 2012 р. № 521.
  Сертифікація згідно з вимогами технічних регламентів - процедура, за допомогою якої ОС документально засвідчує відповідність продукції нормативно-правовому акту (технічному регламенту), в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим (порядок проведення робіт згідно ПР.50:2014).
  Добровільна сертифікація проводиться виключно у порядку, визначеному угодою між заявником (виробником, постачальником) та органом із сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції (процесів) заявленим вимогам.
 • Порядок проведення сертифікації продукції
  • подача заяви на оцінку відповідності продукції до органу сертифікації;
  • подача необхідної документації для сертифікації, що додається до заяви, згідно до переліку документів;
  • розгляд заяви на сертифікацію продукції та аналіз наданої документації;
  • прийняття рішення по заяві з визначенням схеми (моделі) сертифікації;
  • для сертифікованої продукції, що випускається серійно: дослідження виробництва(атестація виробництва) або сертифікація (оцінка) системи управління якістю виробництва;
  • відбір та ідентифікація зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань в випробувальній лабораторії;
  • проведення сертифікаційних втпробувань зразків продукції;
  • аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про видачу сертифікатів;
  • занесення сертифікованої продукції в реєстр, видача сертифікату відповідності, складання
  • ліцензійної угоди на використання сертифікату;
  • технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
  • інформація про результати робіт із сертифікації продукції;
  • видача Свідоцтва про визнання документів підтвердження.
 • Приклади сертифікатів
  • сертифікат відповідності
  • Сертифікат відповідності
  • Сертифікат відповідності
  • Сертифікат відповідності