ОС «Харківській незалежний центр сертифікації» надає послуги за наступними напрямками:

Сертифікація систем

управління

Оцінка відповідності та випробування

Декларації відповідності

Сертифікація для тендерів та

державних закупівель

Сертифікація для вибухонебезпечного

обладнання, матеріалів та послуг

Сертифікація радіообладнання

GSM, IMT, Телефонія

Сертифікація ліфтів та

ліфтового обладнання

Сертифікація обладнання,

що працює під тиском

Сертифікація

медичних виробів

 • ОС у процесі своєї діяльності проводить роботи в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах
  • Законодавчо регульована сфера (обов’язкова сертифікація) - сфера, в якій ви-моги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством.
  • Законодавчо нерегульована сфера (добровільна сертифікація) - сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не регламентуються законодавством.
  До обов’язкової сертифікації відноситься сертифікація згідно з вимогами технічних регламентів та Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України 17 серпня 2012 р. № 521.
  Сертифікація згідно з вимогами технічних регламентів - процедура, за допомогою якої ОС документально засвідчує відповідність продукції нормативно-правовому акту (технічному регламенту), в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, додержання яких є обов’язковим (порядок проведення робіт згідно ПР.50:2014).
  Добровільна сертифікація проводиться виключно у порядку, визначеному угодою між заявником (виробником, постачальником) та органом із сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції (процесів) заявленим вимогам.
 • Порядок проведення сертифікації продукції
  • подача заяви на оцінку відповідності продукції до органу сертифікації;
  • подача необхідної документації для сертифікації, що додається до заяви, згідно до переліку документів;
  • розгляд заяви на сертифікацію продукції та аналіз наданої документації;
  • прийняття рішення по заяві з визначенням схеми (моделі) сертифікації;
  • для сертифікованої продукції, що випускається серійно: дослідження виробництва(атестація виробництва) або сертифікація (оцінка) системи управління якістю виробництва;
  • відбір та ідентифікація зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань в випробувальній лабораторії;
  • проведення сертифікаційних втпробувань зразків продукції;
  • аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про видачу сертифікатів;
  • занесення сертифікованої продукції в реєстр, видача сертифікату відповідності, складання
  • ліцензійної угоди на використання сертифікату;
  • технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
  • інформація про результати робіт із сертифікації продукції;
  • видача Свідоцтва про визнання документів підтвердження.
 • Приклади сертифікатів
  • сертифікат відповідності
  • Сертифікат відповідності
  • Сертифікат відповідності
  • Сертифікат відповідності