Сертифікація обладнання, що працює під тиском

Обладнання, що працює під тиском

Постановою Кабінету Міністрів України №27 від 16.01.2019 р. затверджено нову редакцію Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, яку розроблено на основі Директиви 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском, одночасно замінивши попередній Технічний регламент, затверджений КМУ від 19.01.2011 № 35.

Вимоги нового регламенту поширюються на проектування, виготовлення та проведення оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним робочим тиском (PS) понад 0,5 бара.

Обладнання, що працює під тиском, та агрегати можуть бути розміщені на ринку і введені в експлуатацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, належного монтажу, технічного обслуговування та використання за призначенням.

Більше того, навіть демонстрація зазначенних обладнання та агрегатів під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюється лише за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що таке обладнання та агрегати не можуть бути введені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту.


Ми, спільно з нашими партнерами ТОВ "АКАДЕМТЕСТ", яких постановою Мінєкономіки 1236-20 від 26.06.2020 р. призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 No 27, з присвоєним ідентифікаційним номером UA.TR.131, пропонуємо повний спектр послуг із сертифікації та оцінки відповідності агрегатів та обладнання, що працює під тиском, його проектування, використання, та експлуатацію:
  1. Посудини, крім тих, що зазначені у підпункті 2 пункту 7 вказанного Технічного регламенту, для:
    • газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів;
    • робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більше 0,5 бара вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар)/
  2. Обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° C, яке підігрівається полум’ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави.
  3. Трубопроводи для газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском
  4. Запобіжні пристрої та агрегати.
  5. Агрегати, призначені для вироблення пари або перегрітої води за температури понад 110°
  6. Інше обладнання, що працює під тиском
Замовити