Сертифікація ліфтів, ліфтового обладнання і компонентів безпеки для ліфтів

У 2017 році Постановою Кабінету Міністрів України затверджено нову редакцію Технічного регламенту від 21.06.2017 № 438, яку розроблено на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 та яка набрала чинності у 2018 році, одночасно замінивши попередній Технічний регламент, затверджений КМУ від 22.04.2009 № 465.

Вимоги нового регламенту поширюються на нові ліфти, введені в експлуатацію після набуття ним чинності, які постійно обслуговують будівлі й споруди та призначені для перевезення людей і вантажів, якщо пристрій для перевезення доступний і обладнаний засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення.


Для того щоб подати заявку на оцінку відповідності, монтувальник чи уповноважена особа має обрати модуль (або модулі), за яким ми здійснюватимемо оцінювання відповідності:

  • модуль B;
  • модуль G;
  • модуль E;
  • модуль H1;
  • модуль D;
  • кінцева перевірка ліфтів згідно додатку 5 до технічного регламенту.

Ми надаємо повний спектр послуг із сертифікації ліфтів в Україні, включаючи:

  • Оцінку відповідності проекту, креслень та специфікацій.
  • Випробування, тестування та інспекцію ліфтів та їх складових, включаючи повний огляд механічних та електичних систем та компонентів безпеки, на відповідність стандартам, нормам та директивам.
  • Допомогу на будь-якому етапі.
Замовити