Сертифікація радіообладнання (GSM, IMS, телекомунікаційного та радіообладнання)

Наказ про призначення в сфері сертифікації радіоустаткування, стор. 1 Наказ про призначення в сфері сертифікації радіоустаткування, стор. 2

Технічний регламент про радіообладнання (постанова КМУ №355 від 24.05.2020) розроблено на основі Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Він встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Досить суттевим є те, що радіообладнання може використовуватися в Україні тільки у тому разі, коли воно відповідає вимогам Технічного регламенту.

Більше того, якщо обладнання не відповідає, або не повністю відповідає суттєвим вимогам регламенту, воно має бути внесене до реєстру радіоелектроних засобів та випромінювальних пристроїв НКРЗІ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації).


Ми, разом із нашим партнером ТОВ "Сертифікаційний експертний центр АСУ", проводимо сертифікацію за наступними напрямками:

Радіообладнання, яке може використовуватися в таких радіотехнологіях:

 • цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 (кінцеве або термінальне обладнання);
 • цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 (кінцеве або термінальне обладнання);
 • цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000(UMTS) (кінцеве або термінальне обладнання);
 • міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT (кінцеве або термінальне обладнання);
 • цифрова безпровідна телефонія;
 • широкосмуговий радіодоступ;
 • супутниковий зв'язок, (кінцеве або термінальне обладнання);
 • супутниковий мобільний (рухомий) зв'язок (кінцеве або термінальне обладнання);
 • супутникове радіомовлення;
 • цифрове звукове наземне мовлення стандарту T-DAB;
 • телеметрія та радіодистанційне керування.
Замовити